Αρ. απόφ. 190/2018 “Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση των προτεινόμενων σημείων τοποθέτησης Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρονικών Συσκευών στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

Εγκρίνει τις υπ΄ αριθ. 15/2018 (ΑΔΑ: ΩΟ32ΩΞ1-5Ν4) και 16/2018 (ΑΔΑ: ΨΛΡΕΩΞ1-Ν1Γ) αποφάσεις τής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τα κάτωθι σημεία τοποθέτησης Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρονικών Συσκευών στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και συγκεκριμένα:

Δημοτική Κοινότητα Χολαργού:

 1. Αθλητικό Κέντρο Χολαργού - τέρμα οδού Σύρου
 2. Κέντρο Νεότητας Χολαργού - οδός Περικλέους & Κλειούς
 3. Εμπορικό Κέντρο Χολαργού - Λ. Περικλέους 56
 4. Εξωτερικός χώρος Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού - Λ. Περικλέους 55
 5. Κοινόχρηστος χώρος Πλατείας Φανερωμένης
 6. Άλσος Χολαργού - 25ης Μαρτίου & Ευριπίδου
 7. Παιδική Χαρά - οδός Αετιδέων & Κεραμεικού
 8. Παιδική Χαρά Πλατείας Κύπρου Χολαργού
 9. Πλατεία Δημοκρατίας Χολαργού

Δημοτική Κοινότητα Παπάγου:

 1. Αθλητικό Κέντρο Παπάγου οδού Νευροκοπίου
 2. Πάρκο Στ. Αλέξ. Παπάγου - θέση «Ομπρέλα»
 3. Πλατεία Ελευθερίας Παπάγου
 4. Παιδική Χαρά Μεγάλου Πάρκου Στ. Αλέξ. Παπάγου
 5. Πλατεία Αγίου Γεωργίου Παπάγου
 6. Πλατεία Ι. Μεταξά Παπάγου

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 135 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός