Αρ. απόφ. 186/2018 “Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο Κοιμητήριο Παπάγου, για πώληση ανθέων”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

Εγκρίνει την παραχώρηση τριών (3) τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστου χώρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου (στο πεζοδρόμιο έξω από το ήδη κλειστό κατάστημα - ανθοπωλείο), με αποκλειστικό σκοπό την πώληση ανθέων στους επισκέπτες τού Δημοτικού Κοιμητηρίου Παπάγου, έναντι ποσού ίσου με 130,00€/τ.μ./ανά μήνα, δηλαδή μηνιαίως 390,00€ συνολικά, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου, θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση της νέας δημοπρασίας τού κενωθέντος ανθοπωλείου, ήτοι την υπογραφή τής νέας μισθωτικής σύμβασης και όχι πέρα του τετραμήνου από σήμερα.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 147 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός