Αρ. απόφ. 185/2018 “Πρακτικό τής με αριθ. 08/2018 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 04ης του μηνός Ιουλίου, του έτους 2018”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

  1. Για τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου:
  1. Την κοπή δύο (2) δέντρων (κυπαρίσσια) στον υπ’ αριθ. Μ 571 οικογενειακό τάφο του Κοιμητηρίου Παπάγου, με την αντικατάστασή τους με φύτευση δύο νέων κυπαρισσιών σε άλλη διαθέσιμη θέση του Κοιμητηρίου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 10134/09-05-2018 αιτήσεως της Ευγενίας Ευαγγέλου. 

Η απόφαση θα διαβιβαστεί στο Δασαρχείο Πεντέλης (Δασονομείο Αγίας Παρασκευής) για τις όποιες ενέργειές τους.

  1. Την κοπή ενός (1) δέντρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Βλαχάβα 34 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 13187/08-06-2018 αιτήσεως της κας Αικατερίνης Κουερίνη. 
  1. Το κλάδεμα ενός (1) δέντρου (κουκουναριά) στο παρακείμενο αλσύλλιο της οδού Ζακυνθινού 23 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και όχι την κοπή του δέντρου, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 13619/12-06-18 αιτήσεως του κου Παναγιώτη Μήτα. 
  1. Για τη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού: 
  1. Την κοπή τεσσάρων (4) δέντρων (βραχυχίτωνες) στο πεζοδρόμιο της οδού Χίου 28 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. 
  1. Την κοπή ενός (1) δέντρου (βραχυχίτωνας) στο πεζοδρόμιο της οδού Χίου 39 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. 
  1. Την κοπή ενός (1) δέντρου (βραχυχίτωνας) στο πεζοδρόμιο της οδού Χίου 43 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. 
  1. Την κοπή ενός (1) δέντρου (ελιά) στο πεζοδρόμιο της οδού Χίου 49 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. 

Η κοπή των ανωτέρω δέντρων θα πραγματοποιηθεί λόγω εργολαβίας της Τεχνικής Υπηρεσίας με ανακατασκευές πεζοδρομίων.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 191 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός