Αρ. απόφ. 182/2018 “Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών κτιρίων 2016»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, το πρωτόκολλο προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου: «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών κτιρίων 2016» (στα σχολεία: 2ο Γυμνάσιο Χολαργού, 2ο Λύκειο Χολαργού και 2ο Νηπιαγωγείο Παπάγου), το οποίο εκτελέστηκε από την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΠΛΩΤΑΣ», με προϋπολογισμό 25.000,00€ και ποσό σύμβασης 7.560,97€ με Φ.Π.Α. .

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 167 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός