Αρ. απόφ. 179/2018 “Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, το πρωτοκόλλο προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α», το οποίο εκτελέστηκε από την εργοληπτική επιχείρηση «Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» εκπροσωπούμενη από τον κο Παναγιώτη Νικολόπουλο - Μηχανολόγο Μηχανικό και περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-02-2018 με αριθ. πρωτ. 3630/2018 βεβαίωση περάτωσης εργασιών με τελικό ποσό 19.205,24€ με Φ.Π.Α. .

Η προσωρινή παραλαβή τού έργου διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 170 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός