Αρ. απόφ. 178/2018 “Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η τελική δαπάνη του έργου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, διαμορφώνεται σε 175.353,55€, εκ των οποίων 141.414,16€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απρόβλεπτων εργασιών και πρόβλεψη αναθεώρησης) και 33.939,39€ για Φ.Π.Α. 24%.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός κατά 29,85€ σε σχέση με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 186 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός