Αρ. απόφ. 174/2018 “Έγκριση του από 26.06.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Αποφασίζει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση την έγκριση τού από 26.06.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως ακολούθως:

  1. Παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου προϋπολογισμού 34.876,59€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)

Πρόεδρος: Αργύριος Μαυρομαράς - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Αναπληρωτής: Γεώργιος Παπαγεωργίου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Μέλος: Δημήτριος Άνθης - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια: Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

  1. Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2016 προϋπολογισμού 54.723,17€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)

Πρόεδρος: Πηνελόπη Θεοδωροπούλου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Μέλος: Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής: Δημήτριος Άνθης - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

  1. Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2016 προϋπολογισμού 46.211,48€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)

Πρόεδρος: Νικόλαος Θεοδωρίδης - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Αναπληρώτρια: Σοφία Αυγουροπούλου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Μέλος: Παρασκευή Τσαρδακλή - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Κωνστάντιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

 

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 245 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός