Αρ. απόφ. 173/2018 “Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

  1. την κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων τής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνολικού ποσού 83.874,00€, στις δύο Σχολικές Επιτροπές, ως ακολούθως:

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή:   0,610 x 83.874,00 = 51.163,14€

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή: 0,390 x 83.874,00 = 32.710,86€

                                                                ΣΥΝΟΛΟ:  83.874,00€

  1. τη διάθεση της πίστωσης ποσού 83.874,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.0002 του προϋπολογισμού έτους 2018 (Π.Α.Υ. Νο 521/2018).

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 351 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός