Αρ. απόφ. 172/2018 “Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

  1. τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης μέχρι του ποσού των 496,00 ευρώ, για τη μετάβαση της Χορωδίας τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Αταλάντη (έξοδα μεταφοράς με πούλμαν), η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 320 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός