Αρ. απόφ. 168/2018 “Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακίνητου στο επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 κτίριο, ιδιοκτησίας τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και:

1. παρατείνει την εκμίσθωση του γραφείου (ειδικότερα την υπ’ αριθ. είκοσι δύο (22) οριζόντια ιδιοκτησία, συνολικής επιφανείας 33τ.μ.) επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 στ' ορόφου, ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη) στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Ε.Ε.Τ.Τ.», για δύο έτη, ήτοι από την 01-07-2018 έως και την 30-06-2020 με μηνιαίο μίσθωμα 10,75€ ανά τετραγωνικό μέτρο,

2. εγκρίνει αναδρομικά την παράταση της προηγηθείσας διετίας από 01-07-2016 έως 30-06-2018, με μηνιαίο μίσθωμα 11,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο και εισπράξει το αναλογούν χρηματικό ποσό,

3. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την υπογραφή τού σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης, για λογαριασμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 248 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός