Αρ. απόφ. 163/2018 “Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Την επιστροφή τού ποσού των 353,88€ στην κα Ιωάννα Σακκά - Παπαναστασίου του Αθανασίου ή στην κα Ειρήνη Παπαναστασίου του Σπυρίδωνος, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος και την πίστωση του εν λόγω ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00.8261.0001 του προϋπολογισμού τού Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα των δικαιούχων. Διαθέτει πίστωση ποσού 353,88€ στον Κ.Α. 00.8261.0001 του προϋπολογισμού τού Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 262 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 14 Αυγ 2018

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός