Αρ. απόφ. 161/2018 “Έγκριση απολογισμών πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τα έτη 2016 - 2017”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων (απολογισμός) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στους τομείς αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2016 - 2017, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 365 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός