αρ. απόφ. 315/2017 " Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας», προϋπολογισμού 17.917,03€ με Φ.Π.Α. 24%"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Εγκρίνει την επικαιροποιημένη μελέτη: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας», προϋπολογισμού 17.917,03€ με Φ.Π.Α. 24%.

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 351 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός