αρ. απόφ. 312/2017 " Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 1.638,80€ από τους κάτωθι βεβαιωτικούς καταλόγους, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και συγκεκριμένα:

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΟ

25/04-11-2008

131,00€

26/04-11-2008

131,00€

17/17-09-2010

131,00€

41/03-12-2012

200,00€

38/03-11-2011

80,00€

155/01-10-2015

350,00€

11/09-02-2016

208,49€

97/29-09-2017

372,56€

98/29-09-2017

14,91€

91/07-09-2017

16,92€

94/07-09-2017

2,92€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

1.638,80€

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 326 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός