αρ. απόφ. 307/2017 " Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου - Χολαργού"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Τη σύσταση τριμελούς επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, η οποία θα έχει διάρκεια έως 30.08.2019 και θα αποτελείται από τους κάτωθι:

 

  1. Βασίλειο Σιαμάνη - Δημοτικό Σύμβουλο,
  2. Χαράλαμπο Κουγιουμτζόπουλο - Δημοτικό Σύμβουλο και
  3. Γεώργιο Βασιλάκη - Δημοτικό Υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 384 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός