αρ. απόφ. 305/2017 "Εξέταση του υπ' αριθ. πρωτ. 28739/03-11-2017 αιτήματος της εταιρείας «Χ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σχετικά με τη μίσθωση του κυλικείου στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και:

 

  1. τροποποιεί το άρθρο 3 εδ. α΄ του συμφωνητικού μίσθωσης, του κυλικείου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, με την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με τον ορισμό της προκαταβολής των εκάστοτε μηνιαίων μισθωμάτων, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 και μέχρι τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης,

 

  1. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης της σύμβασης, για λογαριασμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 281 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός