αρ. απόφ. 303/2017 " Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 15/2017, 16/2017, 17/2017 Ειδικής Συνεδρίασης, 18/2017 & 19/2017"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Επικυρώνει τα υπ’ αριθ. 15/2017, 16/2017, 17/2017 Ειδικής Συνεδρίασης, 18/2017 και 19/2017 πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτά απομαγνητοφωνήθηκαν, δακτυλογραφήθηκαν, επεξεργάστηκαν και παραδόθηκαν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο των συγκεκριμένων πρακτικών.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 411 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός