αρ. απόφ. 302/2017 " Έγκριση της υπ΄ αριθ. 25/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διατήρηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 25/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΛΟΩΞ1-5ΨΨ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διατήρηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου, στη συμβολή της Πλατείας Παπαφλέσσα και της οδού Δαγκλή 4 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού (με περαιτέρω μετατόπιση προς το εσωτερικό της Πλατείας, ώστε να διασφαλιστεί έμπροσθεν του περιπτέρου, ζώνη ελεύθερης και απρόσκοπτης διάβασης πεζών, εύρους 2,73 μέτρων).

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 443 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός