αρ. απόφ. 298/2017 " Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες επισκευών - μονώσεων στο κυλικείο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες επισκευών - μονώσεων στο κυλικείο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου -Χολαργού. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 27.02.2016, σύμφωνα με τη βεβαίωση υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 5735 περάτωσης εργασιών, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφτηκε στις 10.03.2016 και με τελικό ποσό 15.939,42€ με  ΦΠΑ 23%.

Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73  του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 360 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός