αρ. απόφ. 294/2017 "Εξέταση του υπ΄ αριθ. 28947/06.11.2017 αιτήματος της Δομής αλληλεγγύης με την επωνυμία: «Τράπεζα Χρόνου Χολαργού - Παπάγου ‘με λύση’», για μετατροπή τού συντελεστή των Δημοτικών τελών (ΔΤ) από επαγγελματικό σε οικιακό"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Εγκρίνει τη μετατροπή τού συντελεστή των Δημοτικών τελών (Δ.Τ.) από επαγγελματικό σε οικιακό, στο ακίνητο επί της οδού Ερατούς 31 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, που εκμισθώνεται από τη Δομή αλληλεγγύης με την επωνυμία: «Τράπεζα Χρόνου Χολαργού - Παπάγου ‘με λύση’».

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 346 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός