αρ. απόφ. 293/2017 "Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση σχετικών πιστώσεων, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση για τις κάτωθι συμμετοχές:

1. της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και εορτασμούς εθνικών επετείων που διοργανώνει ο Δήμος μας (καλλιτεχνική επιμέλεια, μουσική διδασκαλία με τη συνοδεία πιανίστα και γενικότερα έγκαιρη και σωστή προετοιμασία της παιδικής χορωδίας του Δήμου για την συμμετοχή της στις εκδηλώσεις του Δήμου), η οποία θα εξειδικευθεί από τον Κ.Α. 15.6114.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, μέχρι του ποσού των 3.400,00€.

2. της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων του Δήμου σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και εορτασμούς εθνικών επετείων που διοργανώνει ο Δήμος μας (μουσική διδασκαλία, καλλιτεχνική επιμέλεια, καλλιτεχνική διεύθυνση από έμπειρο μαέστρο και με τη συνοδεία έμπειρου πιανίστα για την έγκαιρη και ορθή προετοιμασία της μικτής χορωδίας ενηλίκων προκειμένου να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Δήμου), η οποία θα εξειδικευθεί από τον Κ.Α. 15.6114.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, μέχρι του ποσού των 4.134,00€.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του αρμόδιου τμήματος, για το 2018 θα προβλεφθεί πίστωση ποσού 6.600,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0013 «Έξοδα παράστασης της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου» και ποσού 13.366,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0012 «Έξοδα Παράστασης της Χορωδίας Ενηλίκων του Δήμου».

Οι εγκρίσεις και οι διαθέσεις των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 θα γίνουν με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 482 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός