αρ. απόφ. 292/2017 "Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

1. την κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνολικού ποσού 52.780,71€, στις δύο Σχολικές Επιτροπές, ως ακολούθως:
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή:      0,610 x 52.780,71 = 32.196,23€
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή:    0,390 x 52.780,71 = 20.584,48€
                                                                   ΣΥΝΟΛΟ : 52.780,71€

2. τη διάθεση της πίστωσης ποσού 52.780,71€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.0003 του προϋπολογισμού έτους 2017 (Π.Α.Υ. Νο 656/27-11-2017).


Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 483 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός