αρ. απόφ. 288/2017 "Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Εγκρίνει την αντικατάσταση του κου Νέστορα Καπόπουλου από τον κο Κωνσταντίνο Κηπουρό, ως τακτικό μέλος και εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιου του Νομικού Προσώπου “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 397 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός