αρ. αποφ. 276/2017 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στον Άξονα 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

  1. την υποβολή της πρότασης με τίτλο: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» για χρηματοδότηση από τον Άξονα 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις, με την ένταξη των ακόλουθων συμβασιοποιημένων έργων του Δήμου:

    1.  «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης - Παρέμβαση στη πλατεία Αγ. Τριάδος», οριστικού προϋπολογισμού 280.637,90€.

    2.  «Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς οδού Περικλέους (Κ. Καραμανλής)», οριστικού προϋπολογισμού 45.000,00€.


  2. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την υπογραφή οποιουδήποτε απαραίτητου εγγράφου σχετικού με την υποβολή της πρότασης.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 513 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός