αρ. απόφ. 254/2017 "Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016 Δήμου Παπάγου - Χολαργού"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Παπάγου - Χολαργού χρήσης 2016, τις οποίες θεωρεί καλώς και κατά το Νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), καθώς και τα άρθρα 72 & 267 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 477 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός