αρ. απόφ. 253/2017 "Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2016"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τον κατά το Νόμο έχοντα, Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2016, ως ακολούθως:

Α. Γενική Κατάσταση Εσόδων και Εξόδων:
Α. ΕΣΟΔΑ
Τακτικά και έκτακτα 23.795.403,46€
Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2015 5.775.801,72€
Σύνολο: 29.571.205,18€


Β. ΕΞΟΔΑ
Πληρωμές 18.462.310,27€
Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2016 11.108.894,91€
Σύνολο: 29.571.205,18€

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 494 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός