αρ. απόφ. 246/2017 "Έγκριση της υπ΄ αριθ. 18/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων μεταβλητού περιεχομένου, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 18/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση δύο (02) πληροφοριακών πινακίδων μεταβλητού περιεχομένου, στη Δημοτικό Κοινότητα Χολαργού και συγκεκριμένα στα κάτωθι σημεία:
1. μία (01) στο τέρμα λεωφορείων επί της οδού 17 Νοέμβρη και
2. μία (01) έξωθεν του σταθμού ΜΕΤΡΟ «ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 418 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός