αρ. απόφ. 241/2017 "Απόφαση περί τροποποίησης του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης εντός του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου, της εταιρίας «Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.», σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 227/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 10 του από 11-12-2001 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του μισθίου εντός του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου, της εταιρίας «Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.», σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.227/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
«Άρθρο 10
Η σιωπηρή αναμίσθωση ή σιωπηρή παράταση της διάρκειας της μίσθωσης του καταστήματος σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται. Το κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσης, αποκλειστικά ως αναψυκτήριο - εστιατόριο πολυτελείας, αποκλειομένης ρητώς πάσης άλλης χρήσεως, ιδιαιτέρως δε των
CATERING, FAST FOOD, λέσχης, παράθεσης δεξιώσεων ή συνεστιάσεων, με εξαίρεση των δεξιώσεων και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ συνεστιάσεων που οργανώνονται από τη Δημοτική Αρχή Παπάγου και των αναφερομένων στον άρθρο 18 και όλων των λοιπών οχλουσών δραστηριοτήτων. Επίσης, το κατάστημα θα χρησιμοποιείται ως χώρος τέλεσης αθλητικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα σκακιού και μπριτζ. Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να προσφέρει τις ως άνω αθλητικές δραστηριότητες δωρεάν στους δημότες και επισκέπτες του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου και να διοργανώνει μαθήματα, διαγωνισμούς, ομιλίες, ενημερωτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις  σχετικά με τα αθλήματα αυτά προς όφελος των δημοτών και της τοπικής κοινωνίας. Αποκλείεται η χρήση από τους θαμώνες και το απασχολούμενο προσωπικό άλλων ψυχαγωγικών και τεχνικών παιγνίων».

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 540 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός