αρ. απόφ. 237/2017 "Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων, έτους 2015»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων, έτους 2015», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ Ε.Δ.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 13.02.2016, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφτηκε στις 12.04.2016 και με τελικό ποσό 10.452,70€ με Φ.Π.Α. 24%.
Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 458 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός