αρ. απόφ. 235/2017 "Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Φανερωμένης - παρέμβαση στην Πλατεία Αγίας Τριάδος»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Φανερωμένης - παρέμβαση στην Πλατεία Αγίας Τριάδος», με ανάδοχο την κοινοπραξία «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. / ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.


Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και εργασιών του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) παρουσιάζει συνολική δαπάνη 280.637,90€ (με Φ.Π.Α. 24%) και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 356 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός