αρ. απόφ. 233/2017 "Έγκριση του από 25.09.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Την έγκριση του από 25.09.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου, ως ακολούθως:


1. Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2015 προϋπολογισμού 12.562,19€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπουσα Ξανθή Αντωνοπούλου)

2. Σημειακές παρεμβάσεις πλακοστρώσεων 2015 προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπουσα Ξανθή Αντωνοπούλου)

3. Επισκευή μόνωσης λεκάνης Μεγάλου πάρκου προϋπολογισμού 5.999,00€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)

4. Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων προϋπολογισμού 79.581,00€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)

5. Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2015 προϋπολογισμού 180.000,00€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 500 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός