αρ. απόφ. 225/2017 "Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & κοινόχρηστων χώρων για τηλεοπτικούς - κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2018"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Καθορίζει το τέλος παραχώρησης άδειας χρήσης Δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων για τηλεοπτικούς - κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς για το έτος 2018, στο ποσό των 3,00€/τ.μ. με ελάχιστη κάλυψη τα 100 τ.μ. .

Κατά τα λοιπά, θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ΄ αριθ. 256/12-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 385 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός