αρ. απόφ. 217/2017 "Οικονομική επιχορήγηση στον Σύλλογο Κρητών Χολαργού - Παπάγου «Ο Ψηλορείτης»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την οικονομική επιχορήγηση στον Σύλλογο Κρητών Χολαργού - Παπάγου «Ο Ψηλορείτης», με το ποσό των 2.000,00 ευρώ.

Η ανωτέρω επιχορήγηση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6736.0001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του τρέχοντος προϋπολογισμού.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 502 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός