αρ. απόφ. 211/2017 "Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθ. πρωτ. 26386/03.11.2016 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την παράταση χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθ. πρωτ. 26386/03.11.2016 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», με την εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 02.02.2018, χωρίς την τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Με την υπογραφή της νέας σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των υπηρεσιών του Δήμου που θα προκύψει από τον νέο συνοπτικό διαγωνισμό, θα λήξει η ισχύς της υπ΄ αριθ. 26386/03.11.2016 τρέχουσας σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 474 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός