αρ. απόφ. 210/2017 "Ανάκληση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου και επιστροφή αυτού στον Δήμο, μετά από αίτηση του δικαιούχου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την επιστροφή τού υπ΄ αριθ. Γ-309 «μονού» οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από την κα Κορνηλία - Σωτηρία Τσιρώνη του Άγγελου στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 5.500,00€ στον Κ.Α. 00.8261.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 με την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», για την αποζημίωσή της.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 442 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός