αρ. απόφ. 208/2017 "Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 2.078,16€ από τους κάτωθι βεβαιωτικούς καταλόγους, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και συγκεκριμένα:

XΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ                   ΠΟΣΟ
       76/19-07-2017                           200,00€
       77/19-07-2017                           350,00€
       17/17-09-2010                           300,00€
       37/03-11-2011                           200,00€
       25/04-11-2008                           131,00€
       83/07-09-2017                           173,72€
       84/07-09-2017                           723,44€
     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                      2.078,16€


Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 411 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός