αρ. αποφ. 172/2017 Λήψη απόφασης για τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος «Κουζίνα για όλους», στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής «Κοντά στον Δημότη»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τη συνέχιση του προγράμματος «ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής «ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» και συγκεκριμένα αποφασίζει:

  1. τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, προκειμένου να επιλεγεί εταιρεία που θα αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και

  2. τη συνέχιση του προγράμματος στον ίδιο μέχρι σήμερα χώρο, δηλαδή στο επίπεδο -2 του Δημαρχιακού Μεγάρου.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 405 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 11 Αυγ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός