αρ. αποφ. 165/2017 Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και της στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

Α) την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό φαίνεται στους συνημμένους πίνακες στο παρών επισυναπτόμενο έγγραφο της απόφασης:

και,

Β) την αναμόρφωση της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Α’ εξαμήνου 2017 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων όπως οι συνημμένοι πίνακες 5Α στο παρών επισυναπτόμενο έγγραφο της απόφασης.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 414 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 11 Αυγ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός