αρ. αποφ. 164/2017 Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, προκειμένου να μισθωθεί ακίνητο για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι:

  1. τη διενέργεια δημοπρασίας, προκειμένου να μισθωθεί ακίνητο για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και

  2. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου, να χρησιμοποιείται το σημερινό ακίνητο στη συμβολή των οδών Ροδόπης αρ. 3 & Βυζαντίου αρ. 47 - Παπάγου, με το ίδιο μηνιαίο μίσθωμα και με τους ίδιους λοιπούς όρους, όπως αυτοί αναφέρονται στο από 30.08.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 377 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 11 Αυγ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός