αρ. αποφ. 163/2017 Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  1. κρίνει ότι το ακίνητο επί της οδού Αναστάσεως 92 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του Δημοτικού σκοπού, που είναι η στέγαση διοικητικών, τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών του, καθώς και συναφών με αυτές δραστηριότητες,

  2. εγκρίνει την απ’ ευθείας αγορά του υπόψη ακινήτου, με τίμημα 299.000 ευρώ και

  3. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την ολοκλήρωση των ενεργειών για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου αγοράς του ως άνω ακινήτου.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 488 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 11 Αυγ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός