αρ. αποφ. 120/2017 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες, μπλουζάκια, καπελάκια κ.λπ. για τη μέριμνα Δημότη - Εθελοντή)

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

  1. για την προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες, μπλουζάκια, καπελάκια κ.λπ. για τη μέριμνα Δημότη - Εθελοντή), η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0009, μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 362 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός