αρ. αποφ. 119/2017 Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, συνολικού ποσού 50.000,00 ευρώ, για έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την κάλυψη των αναγκών τους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 006731.0004 και θα κατανεμηθεί ως ακολούθως:

 

  • Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή: Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ευρώ) και

  • Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή: Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 ευρώ)

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 522 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός