αρ. αποφ. 111/2017 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής» και εκλογή Προέδρου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα:

Α. Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Αρχείο - Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής", η θητεία των οποίων θα ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου, τους παρακάτω:

 

Τακτικά Μέλη:

 1. Μαρία Δημάκου - Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου

 2. Μιχαήλ Χατζής - Δημοτικός Σύμβουλος

 3. Γεώργιος Τσουροπλής - Δημοτικός Σύμβουλος

 4. Αγλαΐα Σουρανή - Δημοτική Σύμβουλος

 5. Ιωάννης Κρασσάς - Αντιστράτηγος ε.α.

 6. Ιωάννης Καραθανάσης - εκπρόσωπος οικ. Καραθανάση

 7. Παναγιώτης Αλεξόπουλος

 8. Ιωάννα Σπηλιωτοπούλου

 9. Αντώνιος Αντωνόπουλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Χρύσα Παρίση - Δημοτική Σύμβουλος

 2. Δημήτριος Οικονόμου - Δημοτικός Σύμβουλος

 3. Παναγιώτης Δεμέστιχας - Δημοτικός Σύμβουλος

 4. Μαγδαληνή Πάλλη - Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου

 5. Μαρία Τρούλη - Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου

 6. Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου - Δημοτική Σύμβουλος

 7. Βασιλική Μπουφούνου - Δημοτική Σύμβουλος

 8. Νικόλαος Στάππας

 9. Νικόλαος Λεοντόπουλος

 

Β. Εκλέγει μετά από πρόταση του Δημάρχου, στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Αρχείο - Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής", την κα Μαρία Δημάκου, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 427 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός