αρ. αποφ. 106/2017 Συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού» με κωδικό MIS 5002017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τη συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού” με κωδικό MIS 5002017 και συγκεκριμένα:

 

  1. τη σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», για όσο χρόνο διαρκεί η υλοποίησή της, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και θα εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και κανονικότητά τους, αποτελούμενος από τους:

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Διεύθυνση / Τμήμα

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

 

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολικής,

Ευαισθητοποίησης, Προώθησης της Ισότητας

των Φύλων και Εθελοντισμού

Γεωργία Παγώνη

ΠΕ Διοικητικού

Πρ. Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Μαρία Σταματάκη

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

Πρ. Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 

  1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού και για όσο χρόνο διαρκεί η υλοποίηση της πράξης ή μέχρι την τροποποίησή της με άλλη όμοια απόφαση. Οποιαδήποτε απόφαση άλλου οργάνου που ρυθμίζει το θέμα ανακαλείται.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 537 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 31 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός