αρ. αποφ. 97/2017 Ορισμός τακτικού μέλους του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", ως εκπρόσωπος των μαθητών

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ορίζει τακτικό μέλος του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", ως εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τον κο Νέστορα Καπόπουλο, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 376 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός