αρ. αποφ. 92/2017 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση πλατειών 2015»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση πλατειών 2015», με ανάδοχο την επιχείρηση «ΤΕΡΕΤΡΟΝ – ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», όπως συνάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 66.000,26€ είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης ως προς τις εργασίες και η διαφορά των 300,38€ στο Φ.Π.Α. οφείλεται στην αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 359 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός