αρ. αποφ. 91/2017 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.», όπως συνάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 96.719,53€, εκ των οποίων 77.999,62€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απρόβλεπτων εργασιών), 18.719,91€ για ΦΠΑ 24% ενώ η εργολαβική σύμβαση ήταν 96.719,53€.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

 

Διαβάστηκε 381 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός