αρ. αποφ. 89/2017 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Κύπρου και την ευρύτερη περιοχή στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και έγκριση προτεραιότητας οδού Ψαρών στη συμβολή της με τις οδούς Πυθαγόρα και Δωρίδος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 04/07.04.2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κύπρου και την ευρύτερη περιοχή στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και την προτεραιότητα της οδού Ψαρών στη συμβολή της με τις οδούς Πυθαγόρα και Δωρίδος στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

Αναλυτικότερα:

Α. Για τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (περιοχή πέριξ των οδών Κύπρου και Στρατάρχου Παπάγου):

  • Μονοδρόμηση των οδών Κύπρου και Στρ. Παπάγου στα τμήματα μεταξύ των οδών Ιωνίας και 8ης Μεραρχίας.

  • Θεσμοθέτηση στάθμευσης παρά την οδό, επί της Στρ. Παπάγου, στην αριστερή πλευρά.

  • Λειτουργία ΜΟΝΟ της ανόδου επί της οδού Κύπρου και ΜΟΝΟ της καθόδου επί της Στρ. Παπάγου.

  • Στον κόμβο Κύπρου και Ιωνίας, κατά την άνοδο από την Κύπρου, να παραμείνει η απαγόρευση της αριστερόστροφης κίνησης προς την Ιωνίας, ενώ να επιτρέπονται, διατηρούνται ως έχουν, οι κινήσεις ευθεία (προς την πλατεία Μεταξά) και δεξιά προς την Ιωνίας. Επίσης, να εξεταστεί στην κάθοδο της οδού Κύπρου, η εναλλακτική της αριστερής στροφής προς οδό Ιωνίας.

  • Εκτροπή της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στις οδούς Αρτέμιδος - Κορυτσάς (όπου διέρχεται και το λεωφορείο). Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται ο φόρτος της διατομής της οδού Κύπρου κατά 38% στην πρωινή αιχμή και 21% στην απογευματινή αιχμή. Με την εκτροπή της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και την διοχέτευση τους στην προαναφερόμενη διαδρομή θα διασφαλίζεται ο χαρακτήρας της ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ για λόγους οδικής ασφάλειας και η μη καταπόνηση των κυβόλιθων.

  • Με έργο που θα εκτελεστεί, να γίνουν οι διαμορφώσεις - επαναχαράξεις στους εμπλεκόμενους με την ως άνω ρύθμιση κόμβους ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται απρόσκοπτα και εύκολα (Ιωνίας & Στρατάρχου Παπάγου, 8ης Μεραρχίας & Κύπρου).

  • Άμεσα να ισχύσει απαγόρευση της καθόδου με ειδικά κινητά στοιχεία, διαγραμμίσεις και ρύθμιση του φωτεινού σηματοδότη, από την ειδική υπηρεσία της περιφέρειας στην οποία θα διαβιβαστεί η ως άνω απόφαση ως αναφορά τον κόμβο Ιωνίας - Κύπρου και ανάλογες ρυθμίσεις με σήμανση καθ όλο το μήκος της Κύπρου από Λ. Μεσογείων έως την οδό Αρτέμιδος όπου θα κατευθύνεται η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων.

  • Να ληφθεί μέριμνα και να δοθεί μεγάλη προσοχή, στην αναστροφή των οχημάτων, από την κάθοδο της οδού Κύπρου, προς την άνοδο αυτής. 

Β. Για τη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού (πέριξ των οδών Πυθαγόρα και Ψαρών):

  • Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Ψαρών, στο τμήμα μεταξύ της 17ης Νοεμβρίου και Μιλτιάδου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Ειδικότερα, για τις διασταυρώσεις που έχουν μορφή Τ, προτείνεται η οδός Ψαρών να έχει προτεραιότητα και συνεπώς να τοποθετηθεί σήμανση Ρ2 (STOP) στις κάθετες οδούς, δηλαδή στις οδούς Πυθαγόρα και Δωρίδος, προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, για τον έλεγχο της ταχύτητας επί της οδού Ψαρών επιβάλλεται η σήμανση της οδού με πινακίδες Ρ-32 (30) και η υπερύψωση των διασταυρώσεων με κατάλληλη σήμανση.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 350 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός