αρ. αποφ. 80/2017 Φιλοξενία παιδιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού σε θερινές κατασκηνώσεις για το έτος 2017 και έγκριση σχετικής δαπάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει τη φιλοξενία παιδιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού σε θερινές κατασκηνώσεις για το έτος 2017 και την έγκριση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως :

  1. την οργάνωση του προγράμματος φιλοξενίας μέχρι 75 παιδιών του Δήμου, σε θερινές κατασκηνώσεις, οι γονείς των οποίων δεν είναι ασφαλισμένοι σε ταμεία που καλύπτουν τα έξοδα κατασκηνώσεων.

  2. για την υλοποίηση του προγράμματος, η εκτιμώμενη δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσό των 24.800€ με Φ.Π.Α.

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6482.0001 (24.800€) – «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις».

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 429 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός