αρ. αποφ. 78/2017 Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Δ.Ο.Π.Α.Π., για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει τη μηνιαία αποζημίωση Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Π.Α.Π. και Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, ως ακολούθως:

 

1. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 20585/2007

1.200,00€ (μικτά)

480,00€ (μικτά)

Σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 μείωση (50% )

600,00€ (μικτά)

240,00€ (μικτά)

 

2. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 20585/2007

1.400,00€ (μικτά)

560,00€ (μικτά)

Σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 μείωση (50% )

700,00€ (μικτά)

280,00€ (μικτά)

 

Επίσης εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των Δ.Σ. των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ., ύψους 17,10€ μικτά [ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων παράστασης των Δημάρχων ή των Προέδρων της Κοινότητας, αντίστοιχα], ανά συνεδρίαση και για έως τρεις (3) συνεδριάσεις ανά μήνα.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 370 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 25 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός